Termiczne

Żywice podwyższonej odporności termicznej – Polimal 120

więcej Polimal® 120 T jest żywicą izoftalową tiksotropowaną. Żywice izoftalowe zalecane do produkcji wyrobów o wymaganych wysokich parametrach wytrzymałościowych oraz wysokiej odporności termicznej i odporności na wodę. Mogą być stosowane do produkcji laminatów poliestrowo-szklanych.

Charakterystyka żywicy

Polimal® 120 T jest żywicą, która dobrze przesyca włókno szklane, posiada zwiększoną odporność chemiczną oraz termiczną, posiada stosunkowo krótki czas żelowania i korzystną charakterystykę utwardzania.

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

Warunki przetwarzania

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temp. powyżej 15°C. Wskazane jest mieszanie Polimal® 120 T w zbiorniku lub opakowaniu jednostkowym po dłuższym przechowywaniu. Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza. Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując, na 1 kg żywicy 20 ml utwardzacza MEKP np. Luperox® K-1 oraz 4-25 ml przysp. 1% Co. Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości utwardzacza, korzystnie w zakresie 1-2%.

więcej