Samogasnące

Żywice samogasnące – Polimal ® 160

więcej Żywica Polimal ® 160 zalecana jest do produkcji laminatów poliestrowo-szklanych o obniżonej palności.

Charakterystyka żywicy

Żywica Polimal ® to żywica konstrukcyjna, ortoftalowa, zawierająca wbudowany chlor.

Podczas palenia się laminatu, gazowe produkty spalania otaczają laminat i odcinają dostęp powietrza do ognia. Powoduje to szybsze — niż w przypadku standardowej żywicy poliestrowej gaśnięcie płonącego laminatu.

Polimal ® 160 Py — wersja przyspieszona.

Uwaga: produktami spalania Polimal ® 160 są gazy (dymy) toksyczne.

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

Warunki przetwarzania

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temp. powyżej 15°C. Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza. Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując, na 1 kg żywicy: przyspieszacz kobaltowy 1% Co w ilości 4-25 ml i 20 ml utwardzacza MEKP np. Luperox® K-1. Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości przyspieszacza (w zakresie j.w.). Zmniejszając ilość utwardzacza (korzystnie w zakresie 10-20 ml/kg żywicy), można obniżyć szczyt temperaturowy. Wymaga to zwiększenia ilości przyspieszacza w celu zachowania czasu żelowania. Kompozycję żywicy z antypirenami najlepiej przygotować bezpośrednio przed produkcją laminatu. Mieszać kompozycję w toku laminowania, aby uniknąć sedymentacji antypirenu.

więcej