Chemiczne

Żywice o podwyższonej odporności termicznej – Polimal VE 2 MM

więcej

Żywica Polimal® VE-2MM zalecana jest do produkcji chemoodpornych laminatów, form, chemoodpornych polimerobetonów i innych.

Charakterystyka żywicy

Polimal® VE-2MM jest żywicą winyloestrową, przeznaczoną do wyrobów, od których wymagana jest duża chemoodporność. Produkty wykonane z tej żywicy zachowują wysokie parametry wytrzymałościowe przy długotrwałym kontakcie ze środowiskiem agresywnym.

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

Warunki przetwarzania

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temperaturę powyżej 15°C. Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza. Standardowy układ utwardzający na 1 kg żywicy: 6 ml przyspieszacza kobaltowego Co 1% oraz 12 ml przyspieszacza aminowego DMA-10 oraz 20 ml utwardzacza MEKP np. Luperox® K-1. W niekorzystnych warunkach przetwarzania (niska temperatura, duża wilgotność) korzystniejsze jest stosowanie aminowego układu utwardzającego:

– 1-3% przyspieszacza DMA-10

– 1-3% nadtlenku dibenzoilu 50% np. Luperox® ANS-50.

więcej